Vanuit Fy'net zijn er verschillende netwerken en werkgroepen actief die gestandaardiseerde fysiotherapeutische interventieprogramma’s beschrijven conform de laatste "state of the art", de positie van de eerstelijnfysiotherapeut binnen deze interventieprogramma's versterken/herkenbaar maken naar ketenpartners en patient, en kwaliteit trachten te optimaliseren door het formuleren van opleidings- en inrichtingseisen en organiseren van scholingen.

Wilt u weten welke fysiotherapiepraktijk welke zorg biedt? Ga dan naar het menu "aangesloten fysiotherapeuten". Hier treft u een zoekmachine waarmee u kunt zoeken welke specialisatie welke praktijk aanbiedt.

In 2020 zijn de volgende werkgroepen en netwerken actief:

Bewegingsapparaat

Artrose
Multidisciplinair zorgpad (orthopeden in 2e lijn, fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten in 1e lijn) t.b.v. behandeling van patiënten met knie- e/o heupartrose

Beweeghuis
In samenwerking met ZIO en MUMC+.
Het doel is om patiënten met beweegklachten zoveel mogelijk te ondersteunen met maximale inzet van een conservatief behandeltraject om een niet noodzakelijke operatie zolang mogelijk uit te stellen. Het programma regelt thans de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Tenslotte komt er voor het MUMC+ meer ruimte voor focus op toppreferente zorg.
Het is de opzet om in principe álle orthopedische poliklinische verwijzingen te concentreren op de Stadspoli. Het Stadspoli spreekuur zal vervolgens thematisch en multidisciplinair worden ingericht waarna, indien nodig verwijzing naar het geselecteerde fysiotherapeutisch netwerk plaatsvindt. Ook kan worden gekozen voor het regelen van bewegingstherapie via Maastricht Sport. 

Onder het Beweeghuis zijn de volgende netwerken actief: a) Fysiotherapeutisch netwerk Knie, b) Fysiotherapeutisch netwerk Rug, en c) Fysiotherapeutisch netwerk Schouder.
Deze netwerken opereren onder de vlag van Fy’net. Therapeuten aangesloten bij deze netwerken, conformeren zich aan afspraken met betrekking tot communicatie en rapportage. Bovendien gelden er afspraken over deelname aan scholingsactiviteiten voor deelnemende therapeuten om de kwaliteit te waarborgen.

Fysiotherapeutisch netwerk Knie
Het Knie-netwerk bestaat uit een groep fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van knie aandoeningen. Klik hier voor het overzicht van aangesloten therapeuten.

Fysiotherapeutisch netwerk Rug
Het Rug-netwerk bestaat uit een groep van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van rugklachten. Klik hier voor het overzicht van aangesloten therapeuten.

Fysiotherapeutisch netwerk Schouder
Schoudernetwerk Maastricht Heuvelland is een werkgroep van algemeen fysiotherapeuten, manueel therapeuten en/of sportfysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en behandeling/revalidatie van schouderaandoeningen. Klik hier voor meer informatie en het overzicht van aangesloten therapeuten. 

Better in Better Out (BiBo)
Pré-operatieve training (conform recente wetenschappelijke inzichten) door eerstelijns fysiotherapeut voorafgaande aan Total Hip Replacement of Total Knee Replacement t.b.v. verkorte opnameduur en versneld herstel.

Geriatrisch netwerk

De werkgroep is bezig om een geriatrienetwerk op te zetten voor fysiotherapeuten in Maastricht-Heuvelland. 

Chronische aandoeningen

Ketenzorg COPD
Transparant COPD netwerk waaraan eerstelijns fysiotherapeuten (welke voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria) kunnen deelnemen t.b.v. 1) het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling bij COPD, en 2) het verwerven van een sterke positie binnen de ketenzorg COPD.  

Centraal neurologische aandoeningen (CNA)

CVA netwerk
Transparant CVA netwerk waaraan eerstelijns fysiotherapeuten (welke voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria) kunnen deelnemen t.b.v. 1) het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling bij CVA, en 2) het verwerven van een sterke positie binnen het transmuraal netwerk CVA.
Op de website van het kennisnetwerk CVA kunt u terugvinden welke fysiotherapeuten bij het regionaal netwerk zijn aangesloten.

Scholing

Werkgroep bestaande uit praktiserend eerstelijns fysiotherapeuten. Doel is het organiseren van nascholingen voor fysiotherapeuten werkzaam bij aangesloten praktijken.

Voor fysiotherapeuten aangesloten bij Fy'net zijn alle documenten (bv. protocol, standaardverwijsbrief, klinimetrie, etc.) gepubliceerd achter de log-in.

 

 

Wilhelminasingel 81
6221 BG Maastricht
T. 043 350 69 28
E: fynet@zio.nl

Klik hier voor een routebeschrijving