Vanuit Fy'net zijn er verschillende netwerken en werkgroepen actief die gestandaardiseerde fysiotherapeutische interventieprogramma’s beschrijven conform de laatste "state of the art", de positie van de eerstelijnfysiotherapeut binnen deze interventieprogramma's versterken/herkenbaar maken naar ketenpartners en patient, en kwaliteit trachten te optimaliseren door het formuleren van opleidings- en inrichtingseisen en organiseren van scholingen.

Wilt u weten welke fysiotherapiepraktijk welke zorg biedt? Ga dan naar het menu "aangesloten fysiotherapeuten". Hier treft u een zoekmachine waarmee u kunt zoeken welke specialisatie welke praktijk aanbiedt.

In 2016 zijn de volgende werkgroepen en netwerken actief:

Bewegingsapparaat

Artrose
Multidisciplinair zorgpad (orthopeden in 2e lijn, fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten in 1e lijn) t.b.v. behandeling van patiënten met knie- e/o heupartrose.

Better in Better Out (BiBo)
Pré-operatieve training (conform recente wetenschappelijke inzichten) door eerstelijns fysiotherapeut voorafgaande aan Total Hip Replacement of Total Knee Replacement t.b.v. verkorte opnameduur en versneld herstel.

Spine Centrum Maastricht
Multidisciplinair zorgpad (orthopeden in 2e lijn, fysiotherapeuten in 1e lijn) t.b.v. behandeling van patiënten met rugklachten.

SNMH
Schoudernetwerk Maastricht-Heuvelland

Chronische aandoeningen

Ketenzorg COPD
Beweegprogramma voor COPD patiënten conform handboek ontwikkeld en recentelijke herzien door regionale werkgroep. Doelstelling programma: verbetering van het fysieke inspanningsvermogen t.b.v. een verbeterde participatie én actievere opstelling van de COPD patiënt in de zin van behoud van conditie, actieradius en sociale contacten.

 

Centraal neurologische aandoeningen (CNA)

CVA netwerk
Transparant CVA netwerk waaraan eerstelijns fysiotherapeuten (welke voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria) kunnen deelnemen t.b.v. 1) het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling bij CVA, en 2) het verwerven van een sterke positie binnen het transmuraal netwerk CVA.
Op de website van het kennisnetwerk CVA kunt u terugvinden welke fysiotherapeuten bij het regionaal netwerk zijn aangesloten.

Scholing

Werkgroep bestaande uit praktiserend eerstelijns fysiotherapeuten. Doel is het organiseren van nascholingen voor fysiotherapeuten werkzaam bij aangesloten praktijken.

Voor fysiotherapeuten aangesloten bij Fy'net zijn alle documenten (bv. protocol, standaardverwijsbrief, klinimetrie, etc.) gepubliceerd achter de log-in.

 

 

Wilhelminasingel 81
6221 BG Maastricht
T. 043 350 69 28
E: fynet@zio.nl

Klik hier voor een routebeschrijving