Missie

Fy’net is een organisatie / samenwerkingsverband van en voor fysiotherapeuten werkzaam in de eerste lijn in Maastricht-Heuvelland. Zij ondersteunt, profileert en faciliteert kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg. Daarnaast is zij een herkenbaar aanspreekpunt en treedt op als partner voor partijen binnen en buiten de zorg. Fy’net anticipeert op veranderingen in zorg en maatschappij.

Visie

Interne korte termijn doelen

  • Fy’net ondersteunt de aangesloten praktijken om te komen tot transparante, uniforme en “best practice” fysiotherapeutische zorg
  • Fy’net optimaliseert de binding van alle aangesloten praktijken binnen het netwerk

Externe korte termijn doelen

  • Fy’net faciliteert en initieert een goede en brede positionering van de aangesloten praktijken in de markt door te ondersteunen in externe profilering richting de verschillende stakeholders
  • Ketenpartners zijn op de hoogte waar Fy’net voor staat

Lange termijn doelen

  • Alle fysiotherapeuten werkzaam in de 1e lijn uit regio Maastricht-Heuvelland behoren tot Fy’net
  • Er vindt samenwerking en afstemming met RHZ plaats, om de voorwaarden te scheppen voor een goede regionale samenwerking tussen de huisartsenpraktijken en de bij Fy’net aangesloten fysiotherapiepraktijken
  • Fy’net is een bekende naam voor mensen in Maastricht en Heuvelland
  • Stakeholders wenden zich tot Fy’net indien er fysiotherapeutische betrokkenheid wordt gevraagd. Contact en samenwerking met en profilering bij onze stakeholders is van groot belang

 

 

Wilhelminasingel 81
6221 BG Maastricht
T. 043 350 69 28
E: fynet@zio.nl

Klik hier voor een routebeschrijving