Stichting Fy’net is het samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Maastricht en Heuvelland met regionale spreiding, en biedt uniforme, kwalitatief hoogwaardige, fysiotherapeutische en preventieve zorg voor de inwoners van Maastricht en Heuvelland. Stichting Fy’net is het aanspreekpunt en een volwaardig gesprekspartner voor partners binnen en buiten de zorg.

Redenen om aan te sluiten bij Fy'net
In de missie van Fy’net staat geschreven dat Fy’net gaat voor een transparante, hoog gekwalificeerde zorg met een goede spreiding in het Heuvelland. De Fy’net organisatie heeft in het verwezenlijken hiervan een faciliterende functie. 

Herkenbaarheid:
Het is van belang dat zorgpartners weet hebben van de fysiotherapeutische mogelijkheden. De taak van Fy’net is gelegen in het kenbaar maken / verduidelijken van deze mogelijkheden naar onze zorgpartners . Als solo fysiotherapeut en / of kleine praktijk zul je bij deze organisaties geen gehoor vinden, als collectief dat een groot deel van de fysiotherapiepraktijken dekt in Heuvelland, wel. 

Fysiotherapiekwaliteit:
Wanneer binnen de eigen organisatie kwaliteitsafspraken gemaakt worden op het gebied van scholing, praktijkinrichting en materialen, met een in de toekomst ict ondersteunend behandelprotocol, dan voldoe je als praktijk aan het leveren van een hogere, eenduidige en transparante kwaliteit. Dat is winst. Niet alleen winst voor de fysiotherapiepraktijk, maar ook voor de patiënt en voor Fy’net. Als Fy’net organisatie ben je dan een serieuze partner in het speelveld van de gehele lokale gezondheidszorg.

Beweegproducten:
In het proces van het maken van beweegproducten is de stichting, lees: zijn deelnemers, de partij die bepaalt hoe het beweegproduct eruit gaat zien. Dit wordt niet door derden opgedragen.

Deskundigheidsbevordering:
Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria wordt de scholing door Fy’net lokaal georganiseerd, waardoor het gemak van tijd en afstand duidelijk wordt. Daardoor is makkelijker om met jouw nabije collega’s in contact te komen. Zo is dit naast de ADV een makkelijkere manier van communiceren met je collega-praktijken.

Ondersteuning praktijkvoering: 
Het ondersteunen van de praktijkvoering van de fysiotherapeut is mede een beleidspunt van Fy’net. De praktijkhouder dient minder tijd kwijt te zijn aan zijn praktijkvoering. Het op non-profit basis aanbieden van ondersteunende producten wordt voor ons geregeld door RHZ-ZIO. Het vanuit RHZ aanbieden van een P & O traject voor de praktijk, of deelnemen aan een narrow casting, een info medium in de wachtkamer, zijn praktische voorbeelden van. 

Actieve participatie deelnemers:
Om deze bovenstaande voordelen te verkrijgen dient stichting Fy’net wel een stichting te zijn die betrokken - en ook actieve deelnemers heeft die met hun inzet de toekomst van Fy’net maar zeker de toekomst van hun eigen voordelen ,zeker stellen.

Hoe?  
Om deelnemer te worden dient u het deelnemerscontract te downloaden, in drievoud te ondertekenen en gefrankeerd opsturen naar Stichting Fy'net.
Het bestuur beslist over de toelating nadat de aanvraag tot deelnemerschap gesteund wordt door tenminste zeven andere deelnemers. De aanvraag dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingelicht. Hierna ontvangt  u één door de stichting ondertekend exemplaar retour en een factuur voor de deelnemers- en jaarlijkse bijdrage. 

Kosten:
De eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe deelnemende praktijkhouders zijn voor 2020 vastgesteld op € 800,-. De jaarlijkse bijdrage voor 2020 bedraagt € 100,-.

 

 

 

 

Wilhelminasingel 81
6221 BG Maastricht
T. 043 350 69 28
E: fynet@zio.nl

Klik hier voor een routebeschrijving